• Hotel Apollo, Mamaia, Constanta
 • +40 241 831 804

Notificare privind politica de confidentialitate


Această Notificare de confidenţialitate se aplică tuturor datelor personale pe care ni le furnizaţi şi, de asemenea, tuturor datelor personale pe care le colectăm despre dumneavoastră, fie despre modul în care utilizaţi site-ul nostru web sau aplicaţia mobilă (prin „cookie-uri”), fie despre modalităţile de a călători, dacă faceţi rezervări prin noi.

1. Cine suntem?

Societatea Hotel Apollo S.A., cu sediul social în stațiunea Mamaia, hotel Apollo, este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/1619/1995 și este identificată fiscal prin C.I.F.  RO 7452720, acționează ca un operator de date cu caracter personal. Aceasta înseamnă că societatea Hotel Apollo S.A. decide cum şi în ce scopuri sunt procesate datele dumneavoastră personale.

2. CUM NE PUTEŢI CONTACTA

2.1. Detalii pentru contactarea Societatea Hotel Apollo SA

Pentru întrebări legate de protecţia datelor, pentru a vă exercita drepturile sau pentru a înregistra o reclamaţie, contactaţi responsabilul cu protecţia datelor printr-un mesaj e-mail, la adresa specificată mai jos. Ne puteţi contacta şi expediind un mesaj prin poştă la următoarea adresă sau alegând categoria relevantă a solicitării legate de protecţia datelor după ce v-aţi conectat pe pagina noastră web www.hotelappollo-mamaia.ro  şi aţi accesat secțiunea de protecție a datelor cu character personal.

2.2. Detalii pentru contactarea responsabilului cu protecţia datelor al Societatea Hotel Apollo SA

Societatea Hotel Apollo SA  are un responsabil pentru protecţia datelor (DPO – Data Protection Officer) căruia îi puteţi adresa întrebările dumneavoastră.

Detalii pentru contactarea DPO:

E-mail: dpo@hotelapollo-mamaia.ro  Adresa poştală: În atenţia: DPO; Societatea Hotel Apollo SA, stațiunea Mamaia, hotel Apollo.

3. DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE – CE ÎNSEAMNĂ?

Datele personale au legătură cu o persoană în viaţă care poate fi identificată clar din datele respective, în particular numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul cardului de credit sau contul bancar sau informaţii de interes special. Identificarea se poate face numai pe baza acestor informaţii sau în conjuncţie cu orice alte informaţii intrate pe alte căi în posesia operatorului sau pretabile pentru a intra într-o astfel de posesie.

4. CUM COLECTĂM DATELE PERSONALE?

Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin site-ul nostru web, prin aplicaţia mobilă, prin e-mail, prin centrul telefonic şi prin serviciul de recepție, la momentul cazării.

5. DE CE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE? (SCOPURILE PROCESĂRII DATELOR)

Colectăm şi utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. a) În scopul procesării rezervării dumneavoastră colectăm următoarele date: numele, adresele, seriile de paşaport sau de carte de identitate naţională emisă de către autoritățile statului de rezidență, numerele de telefon, adresele IP şi de e-mail, cardul de credit/debit sau alte detalii de plată aferente turiștilor.
 2. b) În scopul livrării serviciilor pe care le-aţi achiziţionat de la noi colectăm următoarele date: numele, naţionalitatea, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail, detalii despre cardul de credit sau contul bancar, informaţii de interes special atunci când este absolut necesar (date personale sensibile, doar în măsura în care ni se solicită servicii speciale cum ar fi servicii pentru persoane cu dizabilități, etc. ), detalii despre durata sejurului, numărul de confirmare, data naşterii.
 3. c) Pentru comunicarea cu dumneavoastră (de exemplu, în eventualitatea întârzierii prezentării la recepție în vederea cazării). În acest scop colectăm următoarele date: numele şi detaliile de contact.
 4. d) Pentru a vă furniza oferte speciale, alcătuite pe baza preferinţelor dumneavoastră. În acest scop colectăm următoarele date: numele şi detaliile de contact şi detalii despre istoricul rezervărilor dumneavoastră.
 5. e) Pentru îndeplinirea scopurilor legale şi administrative, de exemplu pentru asigurarea siguranţei şi securităţii sau comunicarea fișelor de care la Poliție. În acest scop colectăm următoarele date: numele, adresa, numărul de telefon, adresa IP, datele de geolocaţie, istoricul rezervărilor şi al tranzacţiilor, detalii despre cardul de credit/debit aferente turistului.
 6. f) Pentru respectarea prevederilor obligatorii ale legislaţiei în vigoare. În acest scop colectăm următoarele date: date personale legate de facturare, date legate de persoanele care solicită asistenţă specială; date personale legate de obligaţiile noastre legale potrivit cărora raportăm autorităților publice solicitante, datele personale prelucrate.

6. PROCESAREA DATELOR PERSONALE SENSIBILE

În anumite situaţii trebuie să procesăm, de asemenea, categorii speciale de date personale (date personale sensibile) cum ar fi date legate de sănătate, de exemplu atunci când solicitaţi asistenţă specială de la noi, pentru motive de siguranţă.

Pentru a procesa datele dumneavoastră personale sensibile va trebui să obţinem consimţământul dumneavoastră specific; în caz contrar, este posibil să nu vă putem furniza serviciile solicitate. Este posibil să utilizăm datele dumneavoastră personale sensibile acolo unde este necesar pentru a ne întemeia, a ne exercita sau a ne apăra de plângerile legale şi pentru a asigura respectarea prevederilor legale obligatorii. Transferul datelor dumneavoastră personale sensibile către terţi, chiar în afara Zonei Economice Europene, poate fi, de asemenea, necesar în timpul furnizării serviciilor solicitate de la noi, pe baza prevederilor legale obligatorii.

7. BAZA LEGALĂ A PROCESĂRII DATELOR

Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctele a)-d) din Secţiunea 5 a acestei Notificări de confidenţialitate este formată pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi potrivit dispozițiilor din Articolul 6 (1) (a) din Regulamentul General pentru Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului şi Consiliului European) (GDPR) şi Articolul 9 (2) (a) din GDPR conform căruia astfel de activităţi de procesare sunt necesare pentru derularea unui contract sau pentru a parcurge etapele, la solicitarea subiectului datelor, pentru intrarea într-un contract, ceea ce înseamnă că astfel de activităţi de procesare se vor efectua pe baza consimţământului dumneavoastră.

Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctele e)-f) din Secţiunea 5 din această Notificare de confidenţialitate este formată pe baza consimţământului dumneavoastră şi potrivit dispozițiilor din Articolul 6 (1) (b), adică o astfel de activitate de procesare este necesară pentru a respecta obligaţiile legale.

Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctul b) din Secţiunea 5 din această Notificare de confidenţialitate este pe baza consimţământului dumneavoastră, astfel de activităţi de procesare se vor baza pe interesul legitim al societății Hotel Apollo SA. Dacă baza legală este interesul legitim al societății Hotel Apollo SA, vom ţine cont cu atenţie de interesele dumneavoastră şi de drepturile şi libertăţile dumneavoastră fundamentale, stabilind dacă acestea au prioritate faţă de astfel de interese legitime (testul de echilibrare).

Consecinţele refuzului sau eşecul în furnizarea datelor personale.

Reţineţi că avem nevoie de datele personale enumerate în Secţiunea 5 a) pentru a vă furniza serviciile noastre. Dacă nu ne veţi furniza datele personale solicitate, nu vom putea să vă furnizăm, în totalitate sau parţial, serviciile pe care le-aţi solicitat.

Dacă vă retrageţi consimţământul sau dacă nu ne oferiţi consimţământul pentru utilizarea datelor sensibile menţionate în Secţiunea 6, este posibil să nu vă putem furniza, în totalitate sau parţial, serviciile pe care le-aţi solicitat. Rețineți că, în aceste cazuri, nu veți putea anula sau obține rambursări pentru nicio taxă plătită.

8. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Procesăm datele dumneavoastră personale pe perioada necesară realizării scopurilor stabilite prin această Notificare de confidenţialitate sau pe perioada de limitare prevăzută în legislaţia relevantă , cu privire la arhivarea documentelor justificative.

Nu vom păstra datele dumneavoastră personale mai mult decât este rezonabil necesar: 3 ani de la îndeplinirea contractului încheiat cu noi, pentru a respecta legislaţia în vigoare referitoare la păstrarea datelor.

Stocăm datele cu caracter personal colectate, atât pe suport de hârtie cât și pe suport magnetic ( hard disc )  pe o perioadă rezonabil necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne incumbă potrivit legislației aplicabile.

În cazul documentelor contabile, perioada de păstrare este de 5 ani de la închiderea anului fiscal, în concordanţă dispozițiile codului fiscal.

Dacă se iniţiază o procedură disciplinară sau judiciară, datele personale vor fi păstrate până la terminarea procedurilor, inclusiv pe perioada oricăror remedieri posibile, date care urmează, în cazul pretenţiilor civile, să fie şterse la terminarea procedurii.

În cazul procesării de date pe bază de consimţământ, datele personale vor fi procesate până când se retrage consimţământul.

9. PROCESAREA DATELOR PERSONALE ÎN ALTE SCOPURI

Dacă vom dori să utilizăm datele dumneavoastră personale pentru un scop nou, neacoperit prin această Notificare de confidenţialitate, vă vom furniza o nouă notificare care va explica toate condiţiile legate de noua procesare, înainte ca noua procesare să aibă loc. Dacă este necesar, vă vom cere consimţământul înainte de a începe noua activitate de procesare a datelor.

10. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE

Conform legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor, vă sunt recunoscute următoarele  drepturi :

 • să solicitaţi accesul la datele dumneavoastră personale,
 • să solicitaţi corectarea datelor dumneavoastră personale,
 • să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră personale,
 • să solicitaţi restricţionarea procesării datelor dumneavoastră personale,
 • să solicitaţi portabilitatea datelor,
 • să vă opuneţi procesării datelor dumneavoastră personale (inclusiv să vă opuneţi profilării şi, de asemenea, alte drepturi conectate cu luarea automată a deciziilor),

–     să vă retrageţi consimţământul şi să depuneţi o plângere la autoritatea de supraveghere.

10.1 Dreptul de acces

Este posibil să aveţi dreptul de a obţine de la noi confirmarea privind faptul că datele dumneavoastră personale sunt procesate sau nu şi, în cazul în care sunt, să solicitaţi accesul la datele personale.

10.2. Dreptul la rectificare

Este posibil să aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor personale care au fost procesate. Este posibil să vă solicităm informaţii suplimentare pentru identificare sau pentru alte copii pe care le-aţi solicitat şi este posibil să vă cerem o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative Dreptul de rectificare.

Este posibil să aveţi dreptul de a obţine de la noi rectificarea datelor personale incorecte referitoare la dumneavoastră. În funcţie de scopurile procesării, este posibil să aveţi dreptul de a avea date personale incomplete, inclusiv prin modalitatea furnizării unei declaraţii suplimentare.

10.3. Dreptul de ştergere (dreptul de a fi uitat)

În anumite circumstanţe, este posibil să aveţi dreptul de a ne solicita ştergerea datelor dumneavoastră personale şi este posibil să fim obligaţi să ştergem astfel de date personale. În astfel de cazuri nu vom mai avea posibilitatea să vă furnizăm serviciile noastre.

10.4. Dreptul de a restricţiona procesarea

În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a ne solicita restricţionarea procesării datelor dumneavoastră personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate şi vor putea fi procesate numai în anumite scopuri.

10.5. Dreptul de a vă opune şi drepturi legate de luarea automată a deciziilor

În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a obiecta, în temeiuri legate de situaţia dumneavoastră particulară, în orice moment, faţă de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, inclusiv faţă de profilare, şi este posibil să fim obligaţi să nu mai procesăm datele dumneavoastră personale.

În plus, dacă datele dumneavoastră personale sunt procesate pe baza interesului nostru legitim, aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment faţă de procesarea datelor personale referitoare la dumneavoastră într-un asemenea scop.

Mai mult, în anumite circumstanţe legate de luarea automată a deciziilor individuale, aveţi dreptul de a obţine intervenţia umană. Vă informăm că societatea Hotel Apollo SA nu aplică mecanismul de luare automată a deciziilor.

10.6. Dreptul de portabilitate a datelor

În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, uzual şi care poate fi citit de un aparat (de ex. în format digital) şi este posibil să aveţi dreptul de a solicita transmiterea acestor date către o altă entitate fără impedimente din partea noastră, dacă o astfel de transmisie este tehnic fezabilă.

10.7. Dreptul de retragere a consimţământului

Atunci când procesarea datelor dumneavoastră personale se bazează pe consimţământul dumneavoastră, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, fără a ne oferi nicio explicaţie şi gratuit, sens în care ne veți timite o notificare pe adresa sediului social. Retragerea consimţământului nu afectează caracterul legal al procesării pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă vă retrageţi consimţământul faţă de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, este posibil să nu vă mai putem furniza, în totalitate sau parţial, serviciile pe care ni le-aţi solicitat.

10.8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

În cazul în care consideraţi că drepturile dumneavoastră privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor, în particular din statul membru în care aveţi reşedinţa uzuală, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.

Puteţi, de asemenea, să contactaţi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date de contact le regăsiţi la adresa: www.dataprotection.ro.

11. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE PERSONALE?

Societatea Hotel Apollo SA îşi respectă obligaţiile care îi revin conform legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor prin :

 • păstrarea datelor personale în formă actualizată;
 • stocarea şi distrugerea lor în siguranţă;
 • nu se colectează şi nu se păstrează volume excesive de date;
 • protejarea datelor personale împotriva pierderii, utilizării greşite, accesului neautorizat şi divulgării, asigurându-ne în acelaşi timp că s-au luat măsurile tehnice corespunzătoare pentru protecţia datelor personale.

Luăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, accesului sau divulgării neautorizate, în special în cazul în care procesarea implică transmiterea datelor printr-o rețea, și împotriva altor forme ilegale de procesare.

Societatea Hotel Apollo SA, în conformitate cu aceste aspecte, aplică, printre altele, diferite niveluri de drepturi de acces la date, prin care se asigură că la date va avea acces numai persoana autorizată corespunzătoare, ale cărei cunoştinţe despre date sunt necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care decurg din sau au legătură cu performanţele la locul de muncă.

Acordăm o atenție deosebită transmiterii în siguranță a datelor personale și financiare. Aceste date sunt transmise de la computerul dumneavoastră la serverul alocat rezervărilor Societatea Hotel Apollo SA  prin canale criptate cu ajutorul tehnologiei 3D Secure, în cazul plăților efectuate cu online sau cu cardul.

12. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Societatea Hotel Apollo SA  poate utiliza în activitatea sa servicii de la diferiţi procesatori de date şi furnizori de servicii externe pentru manevrarea şi procesarea datelor dumneavoastră personale în anumite scopuri, în numele şi în conformitate cu instrucţiunile societății Hotel Apollo SA.

Mai mult, conform legislaţiei în vigoare privind activitatea turistică, societatea Hotel Apollo SA are obligaţia să partajeze datele dumneavoastră personale cu instituţii guvernamentale, autorităţi şi alte entităţi împuternicite.

Procesatorii de date vor procesa datele personale atâta timp cât clauzele privind procesarea datelor prevăzute în contractul încheiat cu aceştia sunt valabile şi în vigoare sau până când li se solicită să păstreze datele dumneavoastră conform legislaţiei privind păstrarea datelor.

Este posibil să divulgăm datele dumneavoastră personale către următoarele categorii de terţe părţi (destinatari), în scopurile descrise mai jos:

 • agenţi de turism şi alte terţe părţi prin care aţi rezervat călătorii sau alte servicii;
 • alţi furnizori de servicii de la care aţi achiziţionat servicii (inclusiv, dar fără limitare la

asigurări, servicii de transfer);

 • partenerii noştri din schemele de loialitate la care aţi aderat;
 • companii de carduri de credit, furnizori de servicii de plăţi pentru a procesa plăţile pe

care le-aţi iniţiat pe site-ul nostru web, în aplicaţia noastră sau prin centrul nostru telefonic;

 • terţe părţi precum firme de avocatură, tribunale, alte entităţi sau furnizori de servicii

pentru a impune sau pentru a aplica orice prevederi din contractul cu dumneavoastră;

–   autorităţi guvernamentale sau de aplicare a legii precum poliţia şi autorităţile de reglementare, la solicitarea acestora și numai în măsura în care este necesar conform legilor în vigoare sau pentru protecția drepturilor noastre sau pentru siguranța clienților, angajaților și bunurilor noastre.

12.1. Alţi furnizori de servicii

Când achiziţionaţi un serviciu de la un alt furnizor de servicii de pe site-ul nostru web sau prin centrul nostru telefonic (de ex. comandaţi servicii de transport sau alte activităţi înrudite) vom transfera datele dumneavoastră personale către furnizorul de servicii respectiv pentru a facilita achiziţia.

Procesarea datelor de către aceste părți terțe poate fi efectuată, de asemenea, conform propriei lor politici de confidențialitate. Examinaţi politicile de confidenţialitate direct pe site-urile unor astfel de terţe părţi pentru mai multe informaţii despre practicile lor privind procesarea datelor. Mai mult, primim şi noi informaţii despre dumneavoastră de la terţe părţi, de exemplu atunci când participaţi la un program de loialitate.

12.3. Procesatori de date

Societatea Hotel Apollo SA angajează anumite terţe părţi pentru a furniza asistenţă în timpul prestării serviciilor achiziţionate de la noi. Aceste terţe părţi furnizează următoarele servicii:

 • servicii de procesare a plăţilor;
 • derularea de scheme de loialitate;
 • asigurarea de servicii de asistenţă IT;

12.4. Centrul telefonic

Centrul nostru telefonic procesează datele dumneavoastră personale în conformitate cu această Notificare de confidenţialitate şi cu legislaţia în vigoare. Toate apelurile sunt înregistrate şi este posibil să fie conectate cu alte date despre rezervări pentru a vă identifica şi a asigura calitatea serviciilor noastre şi pentru tratarea unor posibile reclamaţii viitoare. Reclamațiile trimise electronic, prin poștă sau prin e-mail sunt arhivate și pot fi asociate cu alte date privind rezervarea, pentru a gestiona posibile reclamații viitoare.

12.5. Autorităţi guvernamentale şi instituţii de aplicare a legii

Este posibil să transferăm datele dumneavoastră personale către autorități guvernamentale sau instituții de aplicare a legii, cum ar fi poliția și autoritățile de reglementare, la solicitarea acestora și numai în conformitate cu legea aplicabilă sau pentru protejarea drepturilor ori a siguranței clienților, personalului sau bunurilor noastre.

13. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE CĂTRE ALTE ŢĂRI

Transferul datelor dumneavoastră personale în afara Zonei Economice Europene poate fi necesar pentru a vă furniza un serviciu pe care l-aţi solicitat, iar datele dumneavoastră personale pot fi accesate procesatori de date şi furnizori de servicii din ţări care nu asigură acelaşi nivel de protecţie a datelor ca cel asigurat în Zona Economică Europeană. Prin urmare, Societatea Hotel Apollo SA  va lua, dacă se impune, toate măsurile necesare în legătură cu destinatarii datelor dumneavoastră personale pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie, aşa cum este definit de legislaţia în vigoare privind protecţia datelor, în particular prin aplicarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană sau de o decizie a Comisiei Europene care precizează că ţara în care se află destinatarul datelor transferate asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor.

În cazul în care nu se poate asigura un nivel adecvat de protecţie a datelor personale în legătură cu transferurile de date în străinătate, vă vom solicita consimţământul expres în legătură cu astfel de transferuri de date în străinătate. Reţineţi că astfel de transferuri de date pot fi asociate cu anumite riscuri, în special acela că în ţara destinatarului datelor terţe părţi neautorizate pot avea şi un acces nerezonabil la datele declarate şi este posibil să nu puteţi să vă exercitaţi drepturile de subiect al datelor şi/sau dreptul de a vă opune actelor care pot prejudicia datele dumneavoastră personale şi dreptul dumneavoastră la confidenţialitate.

14. UTILIZAREA DATELOR PERSONALE ÎN SCOPURI DE MARKETING

Vă trimitem newslettere despre tranzacţiile curente şi ofertele speciale dacă ne-aţi solicitat o astfel de comunicare abonându-vă la astfel de servicii sau dacă ne-aţi furnizat detaliile despre dumneavoastră. Nu vă vom contacta prin mijloace electronice în scopuri de marketing decât dacă v-aţi dat în mod expres consimţământul bifând casetele relevante în formularul de introducere a datelor prin care aţi introdus informaţiile dumneavoastră de contact.

15. MODIFICĂRI ALE NOTIFICĂRII DE CONFIDENŢIALITATE

În cazul în care vom modifica această Notificare de confidenţialitate, vom publica versiunea ei actualizată pe site-ul nostru web www.hotelapollo-mamaia.ro

16. ALTE SITE-URI WEB

Pentru confortul dumneavoastră și pentru informare, site-ul web www.hotelapollo-mamaia.ro  oferă linkuri către alte site-uri web. Rețineți că aceste site-uri web pot fi deținute și administrate de alte companii și organizații și pot avea politici de securitate și confidențialitate diferite. Societatea Hotel Apollo SA  nu controlează și nu își asumă nicio răspundere pentru nicio informație, material, produs sau serviciu conținut sau accesibil pe aceste site-uri web.

17. RĂSPUNDEREA TERŢILOR

Societatea Hotel Apollo SA  nu este responsabilă pentru utilizarea datelor dumneavoastră de către terțe părți în scopuri proprii, acolo unde astfel de utilizare este permisă. În astfel de cazuri, aceste terţe părţi sunt considerate şi ele operatori de date; pentru mai multe informaţii, consultaţi politicile lor de confidenţialitate.

Această Politică de confidențialitate este în vigoare din 25 mai  2018.